Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Studieadviseurs onderwijsinstituut PWO

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen heeft drie studieadviseurs: Elske Gros, Nicole van Workum en Matthijs Brussen.

Voor PWPO studenten is studieadviseur Matthijs Brussen het vaste aanspreekpunt. Je kan als PWPO student bij hem terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Stuur beperkt e-mail
Gebruik e-mail uitsluitend voor het doorgeven van gevraagde informatie. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken via het inschrijfsysteem dat je vindt op de studentenportal. Ben je geen student dan kun je een afspraak maken via STIP. Wil je toch een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Maak een afspraak
Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via het inschrijfsysteem op de studentenportal of via deze link. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten. Als je door omstandigheden niet naar de universiteit kunt komen voor een gesprek, kun je ook een telefonische afspraak plannen met één van de studieadviseurs. Je wordt dan op het afgesproken tijdstip gebeld.

Hou er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Heb je een zeer dringende vraag? Dan kun je ook zonder afspraak langskomen. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

Contactgegevens
Matthijs Brussen, MSc
T: 024-3616163
E: matthijs.brussen@ru.nl