Zoek in de site...

Bachelor jaar 1

Jaar 1 - de basis

In het eerste jaar leg je de basis voor je kennis over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Je volgt colleges over pedagogiek, onderwijswetenschappen en orthopedagogiek. Daarnaast verdiep je je in de normale ontwikkeling van kinderen, onder andere op het gebied van taal en cognitie. Naast bovenstaande leer je hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft.

Natuurlijk leer je ook hoe je les kunt geven. We doen dat vanuit de methode van ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI). In het eerste jaar leer je in diverse werkgroepen de principes van deze methode en oefen je in het werken met deze methode met medestudenten en een docent. Ook leer je alles over pedagogisch handelen en klassenmanagement. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor rust, orde en overzicht in de klas? Hoe ga je om met ordeverstorend gedrag, of groepsvorming? En hoe betrek je kinderen bij de les? In het eerste jaar verdiep je je in de didactiek van taal. Hoe kun je volgens inzichten vanuit de wetenschap kinderen het beste leren lezen?

Alle geleerde kennis breng je direct in de praktijk tijdens je eerste stage. Vanaf oktober loop je één dag in de week stage op een basisschool in groep 3, 4 of 5. Je krijgt ook twee keer de gelegenheid om een hele week stage te lopen om zo goed zicht te krijgen op de werkweek van een leerkracht.

Bindend studieadvies
Het bindend studieadvies houdt in dat je een bepaald aantal studiepunten uit het eerste jaar moet halen om verder te mogen met de opleiding. Eerstejaars studenten moeten tenminste 42 van de 60 punten in hun eerste jaar halen. Haal je dit niet, dan kan dit betekenen dat je de opleiding niet mag voortzetten. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je minder goed kan studeren. Neem daarom bij bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur, zodat de situatie tijdig kan worden gemeld en er met je meegedacht kan worden hoe je zo optimaal mogelijk kan studeren. Wacht hier niet tot het einde van het studiejaar mee!

Schematisch overzicht B1

Schermafbeelding 2021-06-29 om 06.44.48

Schermafbeelding 2021-06-29 om 06.45.09

Cursusoverzicht B1

cursuscode

titel cursus

ec

SOW-PWPO240 Inleiding PWPO 3
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen 4
SOW-PWSP0230 Didactiek Handschrift 4
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek 4
SOW-PWB1200 Analyse 1 4
SOW-PWPO190 Academische vaardigheden 1 PWPO 5
SOW-PWB1240 Analyse 2 4
SOW-PWPO080 Pedagogisch handelen en klassenmanagement 4
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek 4
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling 4
SOW-PWB1280 Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling 4
SOW-PWB1290 Inleiding orthopedagogiek 4
SOW-PWPO170 Didactiek Technisch lezen 4
SOW-PWPO250 Bachelorstage 1 PWPO 8