Zoek in de site...

Radboud Honours Academy

Honoursprogramma voor PWPO studenten
Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor B1 studenten is er een aantrekkelijk en interdisciplinair programma samengesteld. Je maakt hierin uitgebreid kennis met de wetenschappelijke wereld. Meer informatie over het programma dat tijdens de propedeuse gevolgd kan worden is te vinden op de volgende website.

Bachelorstudenten PWPO hebben kunnen er ook in het tweede studiejaar voor kiezen om een honoursprogramma te gaan volgen. Het volgen van dit programma zorgt voor een extra uitdaging, aangezien je bovenop je eigen programma extra onderdelen gaat volgen! Meer informatie over het programma is te vinden op de volgende website.