Zoek in de site...

Programma's op hoofdlijnen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen
De bacheloropleiding berust op drie leerlijnen: Theorie, Onderzoek en Praktijk. In deze leerlijnen wordt de basis gelegd voor de essentiële kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn voor de uitoefening van wetenschappelijke beroepspraktijk van de (ortho)pedagoog, de onderwijskundige of de wetenschappelijke onderzoeker in de betreffende vakgebieden. In het programma word je voorbereid op de keuzes die je moet maken tijdens de opleiding.

In het theoretisch deel wordt eerst aandacht besteed aan de normale ontwikkeling (Inleiding pedagogiek en diverse ontwikkelingscursussen) van kinderen en jongeren voordat wordt overgegaan op de problematische ontwikkeling (Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek). Daarnaast is er aandacht voor de leertheoretische aspecten.

In de leerlijn Onderzoek ontwikkel je vaardigheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Er is veel aandacht voor methoden en analyses, waardoor een grondige basis wordt gelegd om als gedragswetenschapper te kunnen functioneren.

In de leerlijn praktijk ontwikkel je beroepsvaardigheden die passen bij je profiel. Daarbij is er de gehele opleiding aandacht voor de wisselwerking tussen theorie, onderzoek en praktijk: je leert praktijkvragen te onderzoeken en theorieën toe te passen in de praktijk. Elk studiejaar wordt er dan ook vanaf periode 2 één dag in de week vrij gehouden om werkzaamheden in de praktijk uit te voeren. Tot slot is er de keuzeruimte binnen de bachelor. In het tweede bachelorjaar kies je tenminste één specialisatie. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende specialisaties:

- Orthopedagogiek
- Pedagogiek
- Onderwijs
- Onderzoek

Binnen het B2 jaar is er ruimte om 8 EC aan specialisatieonderwijs te volgen. Binnen het B3 jaar is dit 4 EC. Naast de specialisatiecursussen heb je een vrije ruimte van 24 EC. Deze ruimte kan geheel vrij worden ingevuld met universitaire cursussen uit binnen en/of buitenland.

Schermafbeelding 2020-10-24 om 10.01.14

Overzicht curriculum PW 2021-2022 (klik voor vergroting) (png, 950 kB)

Contacturen (bachelor PW)
Onder contacturen verstaan we de hoorcolleges, maar ook de werkgroepen en practica. Met de onderwijsintensivering is er in de vorm van een mentoraat ook meer aandacht gekomen voor persoonlijke begeleiding. Naast het aantal contacturen bevat de opleiding Pedagogische Wetenschappen ongeveer 20-25 uur per week aan zelfstudie.

Aangepast studieprogramma Pedagogische Wetenschappen binnen ALPO traject
De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt ook aangeboden binnen het ALPO traject. Het betreft in dit geval een aangepast studieprogramma, zodat zowel PW als de Pabo per studiejaar een deel van het studieprogramma kunnen aanbieden. Dat betekent dat in één week zowel vakken op de RU als op de HAN gevolgd worden. De RU is verantwoordelijk voor het onderwijs dat binnen Pedagogische Wetenschappen wordt aangeboden. De HAN verzorgt het onderwijs binnen de Pabo. Het betreft dus twee zelfstandige opleidingen die samen één traject vormen.

In onderstaand schema staat het volledige PW programma dat binnen het ALPO traject wordt aangeboden. Informatie over het Pabo onderwijs verloopt via de HAN en staat niet in deze studiegids opgenomen.

Overzicht curriculum ALPO 2021-2022 (klik voor vergroting) (png, 846 kB)

Schermafbeelding 2021-06-28 om 06.20.53