Zoek in de site...

Informatie specialisaties PW ALPO

In het derde ALPO jaar kiezen studenten binnen de opleiding PW voor een specialisatie. Daarbij kunnen ze een keuze maken uit hetzelfde aanbod als de reguliere PW studenten. Vanwege de opzet van het ALPO traject volgen de ALPO studenten een aangepast specialisatieprogramma.

De opleiding Pedagogische Wetenschappen biedt de volgende specialisatierichtingen binnen het ALPO traject aan:

-Orthopedagogiek
-Pedagogiek
-Onderwijs
-Onderzoek

Specialisatie ALPO

Elke specialisatie bestaat uit twee cursussen die verspreid worden over het derde studiejaar. In totaal wordt er 8 EC aangeboden. De specialisaties dienen in een bepaalde volgorde te worden doorlopen. Deelname aan een volgende cursus kan dus alleen indien er ook aan de eerdere cursus is deelgenomen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de specialisaties.

Orthopedagogiek
Binnen deze specialisatie staat het concreet handelen van de orthopedagoog op basis van wetenschappelijke kennis centraal. Daarbij speelt ook de interactie tussen kind en opvoeders in verschillende contexten een belangrijke rol. Voorbeelden van werkgebieden van de orthopedagoog zijn binnen de Jeugdzorg, Onderwijs, Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg. De specialisatie bouwt voort op de B1 cursus Inleiding orthopedagogiek en moet gekozen worden indien je tijdens de master Pedagogische Wetenschappen een Stage orthopedagogiek wil volgen
Let op: in het vierde ALPO jaar wordt de cursus Beroepsvaardigheden 3 aangeboden. Hier zijn twee varianten van 'Orthopedagogiek' en  'Onderwijs en pedagogiek'. De variant orthopedagogiek is alleen toegankelijk indien je de voor de specialisatie Orthopedagogiek hebt gekozen.

Pedagogiek
De specialisatie Pedagogiek bouwt voort op de cursus Inleiding pedagogiek en biedt vooral verdieping t.o.v. de inleidende cursus. De specialisatie is met name interessant voor studenten die interesse hebben in het beleidsveld van de pedagoog dat vooral gericht is op het gebied van preventie. Dit veld is de laatste tijd in ontwikkeling geraakt vanwege ingezet beleid vanuit de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de Jeugdzorg die is overgeheveld naar de diverse gemeentes. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de zorg goed bij hun inwoners terechtkomt en wat voor beleid dienen zij hierin te voeren? Hoe kunnen pedagogen hieraan bijdragen? 

Onderwijs
In de specialisatie onderwijs bestudeer je onderwijs op alle niveaus: van het lerende individu, de leeromgeving tot de rol die onderwijs speelt voor groepen in de samenleving. Je zoomt in op onderwijspsychologie en cognitieve processen maar vraagt je ook af in hoeverre onderwijs op verschillende scholen bijdraagt aan kennis en vaardigheden van alle leerlingen.  Je verdiept je in de volle breedte van het vakgebied door kennis op te doen over het ontwerpen van onderwijs (vormgeven van onderwijs), begeleiden en analyseren van onderwijsprocessen (leren en instructie) en onderwijsbeleid (kwaliteit van onderwijs). In deze specialisatie ontwikkel je de kennis, vaardigheden en visie die nodig zijn om onderwijs te analyseren en te verbeteren.

Onderzoek
De specialisatie Onderzoek is opgezet voor studenten die graag een kijkje willen nemen in de wereld achter het onderzoek. Je doet kennis op over recente ontwikkelingen in onderzoek (zowel inhoudelijk als methodologisch) rondom onderwijs, ontwikkeling en psychopathologie. Colleges over uiteenlopende onderwerpen worden gegeven door jonge onderzoekers (promovendi). Hierdoor krijg je inzicht in hoe het is als jonge onderzoeker te werken. Daarnaast zal je een aantal maanden meelopen met een jonge onderzoeker zodat je inzicht krijgt in de concrete werkzaamheden en werkomgeving van jonge onderzoekers. De specialisatie is ook interessant voor studenten die overwegen na de bacheloropleiding de Research master Behavioural Science te gaan doen.