Zoek in de site...

Cursusoverzicht B3

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB2240 Neuropsychologie 4
SOW-PWB3350 Juridische en ethische context 4
SOW-PWB3360 Analyse 4 4
SOW-PWB3370 Coaching 1 4
Keuze Beroepsvaardigheden 3*:
SOW-PWB3330 Beroepsvaardigheden 3 orthopedagogiek 8
SOW-PWB3340 Beroepsvaardigheden 3 onderwijs en pedagogiek 8
SOW-PWB3280 Kennis in praktijk 3 6
SOW-PWB3100 Bachelorscriptie 10
Specialisatiecursussen** 8
Vrije ruimte*** 16

* Studenten kunnen één variant van Beroepsvaardigheden 3 volgen en dienen dus een keuze te maken voor één van beide varianten. Let er op dat de cursus BV3 Orthopedagogiek alleen gevolgd kan worden indien ook de specialisatie orthopedagogiek is gekozen.
**In het B3 jaar wordt de specialisatie afgerond door de laatste cursus van 4 EC te volgen. 
*** Het aantal van 16 EC aan vrije ruimte is aangegeven omdat het B3 jaar dan op 60 EC uitkomt. Studenten mogen echter zelf bepalen hoeveel EC ze per studiejaar aan vrije ruimte willen volgen. Uiteindelijk dienen er over B2 en B3 jaar in totaal 24 EC te worden ingevuld.

Specialisatiecursussen

Specialisatie Cursuscode Cursustitel EC
Orthopedagogiek SOW-PWSP130 Interventies 4
Pedagogiek SOW-PWSP120 Kwaliteit van onderwijs 4
Onderwijs SOW-PWSP120 Kwaliteit van onderwijs 4
Onderzoek SOW-PWSP130 Interventies 4

Mogelijke keuzevakken

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWVK050 Gifted Education 5
SOW-PSB2RS20E Data Analysis 4

* Dit aanbod is alleen geldig voor studiejaar 2021-2022. Het aanbod kan hierna wijzigen.