Zoek in de site...

Structuur bachelorprogramma

Het bachelorprogramma bestaat uit twee clusters:

Theoretisch cluster, bestaande uit:

  • Leerlijn Brein & Cognitie (BC-cursuscodes)
  • Leerlijn Gedrag & Omgeving (BE-cursuscodes)
  • Leerlijn Ontwikkeling & Psychische Gezondheid (DH-cursuscodes).

Vaardigheden-cluster, bestaande uit:

  • Leerlijn Onderzoeksvaardigheden (cursuscodes RS)
  • Leerlijn Academische vaardigheden (cursuscodes AS) en
  • Leerlijn Professionele vaardigheden (cursuscodes PS).

In deze figuur Bachelorprogramma 2021-2022 (pdf, 2,1 MB) zie je welke cursussen in welke opleidingsjaren en periodes geprogrammeerd zijn.

Dia1

Via het Overzicht cursussen zoek je per cursus eenvoudig de informatie over leerdoelen, docenten, literatuur, werk- en toetsvormen en het rooster.