Zoek in de site...

Keuzevakken Sociologie voor RU studenten

Keuzevakken/ bijvakken
Een beperkt aantal cursussen kunnen door bijvakstudenten als keuzevak/bijvak gevolgd worden. In sommige gevallen is er daarnaast ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zie de tabel hieronder. 

Keuzevakken Sociologie Bachelor 2021-2022
cursus periode EC max.
bijvak
stud.
bachelor 1
SOW-SOB1001
Inleiding sociologie
(geen toelatingsvoorwaarde)
1 6 n.v.t.
SOW-SOB2020
Sociologisch perspectief op criminaliteit
(geen toelatingsvoorwaarde)
(NB: er is beperkt ruimte voor keuzevakkers om deze cursus op campus te volgen. Hybride deelname (via zoom) is mogelijk.)
1 6 n.v.t.
SOW-SOB1005
Maatschappelijke vooroordelen
NB toelatingsvoorwaarden
* alleen toegankelijk voor RU studenten
* Inleiding sociologie moet zijn behaald
2 6 5
status = vol
SOW-SOB2010
Sociale ongelijkheid
NB * toelatingsvoorwaarden: 
* alleen toegankelijk voor RU studenten
* Inleiding sociologie moet zijn behaald
3 6 5
SOW-SOB2032
Beleidssociologie
NB toelatingsvoorwaarde: 
* alleen toegankelijk voor RU studenten
4 6 5
bachelor 2

SOW-SOB2001
Hedendaagse sociologische theorieën 
NB toelatingsvoorwaarden: 
* alleen toegankelijk voor RU studenten
Inleiding sociologie moet zijn behaald
* én van je eigen opleiding moet 60ec zijn behaald

1 6 5
SOW-MTB2005
Onderzoeksontwerpen
NB toelatingsvoorwaarden: 
* alleen toegankelijk voor RU studenten
* je hebt bij je eigen opleiding een positief BSA behaald
2 3 5
SOW-SOB2020
Political Change and Opposition
NB: geen toelatingsvoorwaarde
4 6 n.v.t.
SOW-SOB2031
Social Capital
NB toelatingsvoorwaarden:
* alleen toegankelijk voor RU studenten
* je hebt bij je eigen opleiding een positief BSA behaald
4 6 5
bachelor 3
SOW-SOB3040
Individuen en hun sociale omgeving: de micro-macrolink
NB: toelatingsvoorwaarden: 
* alleen toegankelijk voor RU studenten
* Inleiding sociologie moet zijn behaald én
* van de eigen opleiding moet 60ec zijn behaald
2 6 5
algemene keuzevak bachelor
SOW-SOB3025
Sport Sociology
(NB: niet geschikt als je in de master Sociologie kiest voor de cursus SOW-SOM4016 Sportsociologie en -stimulering)
1 4 n.v.t.


Inschrijven keuzevakken 
Je schrijft je in voor het betreffende vak in Osiris. Je kan je alleen inschrijven als je aan de eventuele toelatingsvoorwaarden voldoet. Voldoe je hier niet aan, dan kan je niet deelnemen. Wanneer het aantal beschikbare plekken al gevuld is kan je niet meer inschrijven als bijvakstudent. 

Studenten andere universiteiten schrijven zich eerst in aan de Radboud Universiteit
Volg je de vakken als bijvakker van een andere universiteit, dan moet je voordat je je kan inschrijven voor de vakken in Osiris inschrijven als bijvak-student. Hiervoor heb je een toelatingsverklaring van de examencommissie nodig. Deze vraag je met een begeleidende mail aan bij de examencommissie via examencommissiesociologie@maw.ru.nl. Voeg bij je verzoek
1) welke vakken je wilt doen als keuzevak en motiveer waarom
2) een voortgangsoverzicht van je eigen studie (een gestempelde en ondertekende cijferlijst) en
3) volg deze procedure om je inschrijving aan de Radboud Universiteit rond te maken. 
Na je inschrijving aan de Radboud Universiteit krijg je toegang tot de studentsystemen en kan je via Osiris inschrijven voor de keuzevakken.