Zoek in de site...

Toelating B2

Algemene toelatingsvoorwaarden
Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 36ec (NB: dit is een uitzondering in 2021-2022) of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen. De student kan deelnemen aan zowel de B2-cursusonderdelen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze onderdelen/minor van de postpropedeutische fase. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname aan onderstaande B2-cursussen is pas mogelijk als onderstaande cursus is gevolgd en getoetst
Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland

Leerproject 1: Survey onderzoek
en
Toetsende statistiek

Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media

Deze cursus start tegelijk met Toetsende statistiek en kan je alleen volgen als je ook Toetsende statistiek volgt.  

Meetmodellen A

Toetsende statistiek
Inleiding regressie-analyse

Toetsende statistiek