Zoek in de site...

Toelating tot de masteropleiding

Voor bachelor- en pre-master studenten Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit

Studenten die het bachelorexamen of premastercertificaat Communicatiewetenschap (Radboud Universiteit) hebben behaald, kunnen binnen de eenjarige masteropleiding Communicatiewetenschap kiezen voor een van de drie specialisaties of een vrij programma.

Voor andere studenten

Tevens direct toelaatbaar zijn studenten met een bachelordiploma  Communicatiewetenschap behaald aan Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam of Universiteit Twente.

Studenten met een andere WO-bacheloropleiding kunnen in combinatie met een voorbereidende minor (van te voren behaald) worden toegelaten tot de master.

Voor andere afgestudeerde WO- dan wel HBO-studenten geldt dat ze eerst de pre-master Communicatiewetenschap moeten behalen voordat ze toegelaten kunnen worden tot de master Communicatiewetenschap. Voor meer informatie over toelating tot de master, zie mastersite bij Toelating.

Zij die een universitaire studie Communicatiewetenschap (of vergelijkbaar) geheel of gedeeltelijk buiten Nederland hebben gedaan en op basis daarvan willen instromen in de masteropleiding, moeten zich in verband met hun toelating tot de universiteit en de studie Communicatiewetenschap eerst wenden tot de studentendecanen van de universiteit, tel.: (024) 3612345.

Voor deze studenten geldt dat zij voor 1 juli bij de toelatingscommissie Communicatiewetenschap toelating moeten vragen voor de master. Meer informatie is te vinden op www.ru.nl/master/communicatiewetenschap