Zoek in de site...

Invulling keuzecursussen bij andere masteropleidingen

Binnen de master Communicatiewetenschap kunnen studenten er voor kiezen (hoeft dus niet) om in plaats van de keuzecursussen die door de opleiding zelf aangeboden worden één keuzecursus te volgen bij één van de volgende masteropleidingen:

  • Communicatie- en Informatiewetenschappen
  • Bedrijfskunde
  • Politicologie

Als je twee keuzecursussen wil volgen bij één van deze masteropleiding, moet je een beargumenteerd verzoek indienen bij de examencommissie Communicatiewetenschap.

Tevens is het mogelijk om een cursus van een andere masteropleiding voor te dragen als keuzecursus. Hiervoor moet je tijdig een verzoek indienen (inclusief inhoudelijke informatie over de mastercursus) bij de examencommissie Communicatiewetenschap examencommissie.cw@maw.ru.nl.

Opmerkingen:

We bieden graag de mogelijkheid om bij andere masteropleidingen een keuzevak te volgen, omdat het een mooie kans is om je specialisatie nog meer naar eigen wens in te richten. Wel moet je rekening houden met onderstaande:

  • Kijk goed of het vak dat je wilt doen past binnen je eigen rooster. Helaas hebben we geen invloed op de roostering bij andere opleidingen. Is er overlap? Misschien is er nog een oplossing te bedenken.
  • Het volgen van een keuzecursus in periode 1 of 3 betekent doorgaans een verzwaring van het programma voor die periode. Keuzecursussen vallen in verschillende periodes, dus niet per se in de periode dat in het programma er tijd voor is ingepland. Toch is het goed mogelijk om in een andere periode een keuzecursus te doen, mits het rooster het toestaat en jij bereid bent om in die periode extra hard te werken.

Communicatie- en Informatiewetenschappen
Binnen de masteropleiding Communicatie-en Informatiewetenschappen kan gekozen worden voor de cursussen:

Code Titel Periode EC
LET-CIWM414 Communicatie, gedrag en beïnvloeding periode 1 5
LET-CIWM473 Strategic storytelling periode 3 5
LET-CIWM471 New media & society periode 3 5
LET-CIWM474 Communicatie in professionele contexten periode 3 5
LET-CIWM475 Crisis en reputatiemanagement (Nederlands) periode 3 5
LET-CIWM434 Crisis and reputation management  (Engels) periode 4 5

Let op: aanmelding voor bovenstaande cursussen van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen moet via het STIP (secretariaat van de Letterenfaculteit), dat verzoeken tot inschrijving eerst afstemt met de CIW-mastercoördinator alvorens studenten van elders ingeschreven worden in Osiris. Plaatsing hangt af van beschikbare plekken binnen een cursus.
De inschrijving voor periode 1 staat open tot uiterlijk 10 augustus 2021. De inschrijving voor periode 3 en 4 staat open in de eerste 2 weken van december 2021.

Bedrijfskunde
Binnen de masteropleiding Bedrijfskunde, masterspecialisatie Marketing, kan gekozen worden voor de cursussen:

Code Titel Periode EC

MAN-MMA024

Consumer behaviour * periode 1 6
MAN-MMA038 Digital marketing periode 3 6

Let op: aanmelding bij het STIP van de Faculteit der Managementwetenschappen. Er is beperkt plek voor studenten van andere opleidingen.

* Voor toelating van de cursus Consumer behaviour is toestemming van de examencommissie van Bedrijfskunde nodig!

Politicologie
Binnen de masteropleiding Politicologie kan gekozen worden voor de cursussen:

Code Titel Periode EC
MAN-MKV011 Changes in world politics: The rise of the BRIC countries (Engels) periode 3 6
MAN-MPOL041 Cooperation and conflict in the 21st century periode 1 + 2 6
MAN-MPOL040 Challenges to European Representative Democracy periode 1+2 6
MAN-MPOL043 Theories of Comparative Politics periode 1 6

MAN-MPOL039

The politics of reform periode 2 6

Met vragen over de inschrijving kun je terecht bij het STIP van de Faculteit der Managementwetenschappen. Inschrijving via Osiris.