Zoek in de site...

Studieadviseurs

Binnen het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen is een aantal studieadviseurs werkzaam. Je kunt bij hen terecht met vragen over:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Studieadviseur Pre-masterprogramma
Studenten die voorafgaand aan de masteropleiding eerst nog een pre-masterprogramma dienen te volgen kunnen met hun vragen terecht bij Nicole van Workum.

Studieadviseur Masterprogramma
Studenten die vragen hebben over de master, kunnen terecht bij Robin Sülter. Met vragen over studeren in het buitenland kunnen studenten terecht bij Elske Gros.

Contact

E-mail
Gebruik e-mail voor het doorgeven van gevraagde informatie of het stellen van korte vragen. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken. Wil je een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU-mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Maak een (telefonische of zoom) afspraak
Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via de digitale agenda. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.