Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Binnen de master Onderwijswetenschappen kunnen studenten studiebegeleiding krijgen. Hiervoor kunnen zij terecht bij:
 • De studieadviseur
 • De stage- en/of scriptiebegeleider
 • De coördinator Internationalisering

Studieadviseurs

De studieadviseur binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen is Elske Gros

Je kunt bij haar onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Stuur beperkt e-mail
Gebruik e-mail uitsluitend voor het doorgeven van gevraagde informatie. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken via de digitale agenda Ben je geen student dan kun je een afspraak maken via STIP. Wil je toch een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Kom naar het inloopspreekuur
Vanwege de corona-maatregelen is het inloop spreekuur (tijdelijk) komen te vervallen.

Maak een afspraak
Voor een telefonisch of Skype gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via de digitale agenda. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten.

Hou er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Heb je een zeer dringende en/of korte vraag en lukt het niet om tijdens het inloopspreekuur langs te komen? Dan kun je ook direct bellen: 024-3612960. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

 • Susanne is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Contactgegevens
Elske Gros
T: 024-3616163 (STIP)
E: elske.gros@ru.nl

Stagecoördinator Onderwijswetenschappen

De stagecoördinator van de master Onderwijswetenschappen is dr. Marianne van den Hurk.

Internationalisering: Studeren in het buitenland

In het pre-masterprogramma Onderwijswetenschappen zit geen mogelijkheid om onderdelen in het buitenland te volgen of deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten. In het masterprogramma Onderwijswetenschappen bestaat deze mogelijkheid wel. Studenten die de masterstage en/of scriptie in het buiteland willen volgen kunnen hiertoe contact opnemen met de studieadviseur Susanne van Helden. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook na afstuderen deel te nemen aan buitenlands onderwijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het International Office Sociale wetenschappen: www.ru.nl/ioss