Zoek in de site...

Tentamenregeling

Raadplegen tentamenresultaten

Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald. Osiris biedt ook de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken. Klopt er iets niet binnen je studievoortgangsoverzicht? Neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt (STIP).

Tentamengelegenheden

Aanmelding voor een cursus via Osiris betekent automatisch ook inschrijving voor de eerste tentamengelegenheid. Voor dit tentamen hoef je jezelf dus niet apart in te schrijven.

Als je het tentamen niet haalt, dan kun je deelnemen aan de tweede tentamengelegenheid in de hertentamenweek. Hiervoor moet je wel altijd een aparte inschrijving via Osiris doen. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voor het tentamen. Afgelopen jaar is de examencommissie coulant geweest ten aanzien van deze verzoeken. Dit vanwege de bijzondere omstandigheden het afgelopen jaar als gevolg van COVID-19, een toename van stress vanwege het online onderwijs, het online toetsen en het gebruik van Proctorio. Komend studiejaar worden de toetsen weer op de campus afgenomen. De examencommissie PWO zal in principe geen toestemming meer verlenen aan studenten die vergeten zijn om zich in te schrijven voor een hertentamen. Dit zal ook aan het STIP en het tentamenteam worden doorgegeven zodat zij ook weten dat het geen zin heeft om studenten die vergeten zijn om zich in te schrijven door te sturen naar de examencommissie.

Tot slot: per cursus worden er dus twee tentamengelegenheden ingepland waar je aan kan deelnemen. De mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan twee tentamengelegenheden is niet hetzelfde als recht hebben op twee tentamengelegenheden! Tentamens kunnen alleen gemaakt worden op de geplande momenten. Op individuele basis worden er geen tentamens naar een ander moment verplaatst of extra tentamengelegenheden aangeboden. Mocht je voor de tentamens geen voldoende halen of niet in staat zijn om het hertentamen te maken wegens ziekte of andere reden dan ben je in principe aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar. In bepaalde gevallen kan de examencommissie hierop een uitzondering maken. Dit wordt hieronder beschreven.

Aanvraag extra tentamengelegenheid
Indien een student vanwege overmacht (bijvoorbeeld ziekte of begrafenis) een tentamen/hertentamen niet kan maken en daarom een extra tentamengelegenheid aanvraagt dan wordt die extra tentamengelegenheid in principe alleen toegekend als de student in het laatste jaar van zijn of haar opleiding zit (bachelor 3, premaster 2 of master).In alle andere gevallen wordt de extra tentamengelegenheid niet toegekend omdat er dan nog meerdere mogelijkheden zijn om het tentamen in een volgend studiejaar af te leggen.

Indien een student in de opleiding alle vakken op een na heeft behaald kan de student een extra tentamengelegenheid aanvragen indien de student hierdoor meer dan een half jaar geen onderwijs kan volgen, gerekend vanaf het moment dat het laatste tentamenresultaat is behaald.