Zoek in de site...

Programma op hoofdlijnen

In totaal kent de master Pedagogische Wetenschappen acht specialisaties. Onderstaand een overzicht. De specialisaties komen uitgebreid aan bod in deze studiegids.

Masterspecialisaties Pedagogische Wetenschappen:

1. Angst- en stemmingsstoornissen
2. Beperkingen en handicaps
3. Diversities in Youth Care
4. Gifted Education
5. Forensische pedagogiek
6. Pedagogische ethiek
7. Risicogedrag
8. Speciale leerbehoeften
9. Relationele ontwikkeling

Alle masterspecialisaties leiden afhankelijk van de gevolgde stage tot het verkrijgen van een verklaring Basis-Orthopedagoog in combinatie met een Diagnostiekaantekening of een aantekening Basis-pedagoog. De opbouw van de programma's is grotendeels hetzelfde:

- Voor een goede voorbereiding op het beroepenveld is een aantal theoretische cursussen ontwikkeld die in elke specialisatie terugkomen. Het betreft de cursussen 'Jeugdrecht, beleid en ethiek', 'Complex Systems Theory' en 'Coaching in praktijk'.  
- Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-Orthopedagoog en de Diagnostiekaantekening volgen een Stage orthopedagogiek en het masteronderdeel Diagnostiek
- Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage pedagogiek en het masteronderdeel Policy, Paradigms and Human development (5 EC)
- Elk specialisatie heeft zijn eigen specialisatie cursussen
- Alle programma's worden afgerond met een masterscriptie (15 ec).

Bij de opzet van de masterspecialisaties is er ook rekening gehouden met het toenemende internationaliserende karakter van de Radboud Universiteit. De twee masterspecialisaties Diversities in Youth Care en Gifted Education zijn bij uitstek geschikt om je de mogelijkheid te geven om een gedeelte van hun masterjaar in het buitenland door te brengen. Het onderwijs binnen deze programma's wordt (gedeeltelijk) in het Engels verzorgd. Buitenlandse studenten die toegelaten zijn tot de master Pedagogische Wetenschappen kunnen een volledig Engelstalig programma van deze twee specialisaties volgen.
 
Arbeidsmarkt
Na je master Pedagogische Wetenschappen ben je goed voorbereid op de huidige arbeidsmarkt, want er wordt veel aandacht besteed aan de link met de praktijk in de cursussen en in stage.

Na je master Pedagogische Wetenschappen kun je aan de slag als:
- (ortho)pedagoog 
- begeleider / adviseur / trainer
- docent / ontwikkelaar / ontwerper
- beleidsmedewerker
- onderzoeker

binnen:
- de (ortho)pedagogische hulpverlening
- het (speciaal) onderwijs
- de gehandicaptenzorg
- de geestelijke gezondheidszorg
- de jeugdhulpverlening
- de internationale hulpverlening
- de kinderbescherming
- gemeentebesturen
- instituten voor praktijkonderzoek

Ook kun je nog verder studeren om bijvoorbeeld de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen waarbij je nog één dag in de week college volgt en daarnaast vier dagen in de week werkt.