Zoek in de site...

Programma & cursusoverzicht

De masterspecialisatie Speciale Leerbehoeften bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursuscode

Cursusnaam EC
SOW-PWM030 Coaching II 4
SOW-PWM020 Complex Systems Theory 4
SOW-PWM010 Ethiek 4
SOW-PWM220 Masterthesis Pedagogische Wetenschappen 15
Specialisatie modules
SOW-PWM095 Theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren 4
SOW-PWM105 De scientist-practitioner binnen het speciaal leren 4
Orthopedagogiek variant
SOW-PWM280 Diagnostiek 5
SOW-PWM240 Stage orthopedagogiek 20
Pedagogiek variant
SOW-PWM340 Policy, Paradigms and Human Development 5
SOW-PWM230 Stage pedagogiek 20