Zoek in de site...

Het masterexamen

master behaald
Het masterexamen wordt afgelegd door de afzonderlijke onderdelen van de masteropleiding achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de masteropleiding hoeft geen apart examen te worden afgelegd. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend.

masterdiploma
Om een masterdiploma te kunnen ontvangen vraagt de student zelf het  masterdiploma aan bij het STIP. De uitslag van het bachelorexamen wordt bepaald door de examencommissie. In sommige gevallen wordt een judicium toegekend, de regels hiervoor zijn te vinden in bijlage 1 van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

diploma uitreiking
Tenminste 1 keer per jaar wordt een gezamenlijke masterdiploma-uitreiking georganiseerd. Informatie over deadlines en uitreikingsdata zijn te vinden op de website van het STIP.