Zoek in de site...

Contactinformatie Communicatiewetenschap

Centrale Studentenbalie:
Voor alle vragen over de universiteit in het algemeen, Studielink, collegegeld, inschrijving, wachtwoord studentenportal, etc.:

  • Centrale studentenbalie, Houtlaan 4, T: 024-3612345, E: centralstudentdesk@ru.nl, I: www.ru.nl/studenten

Studenten Informatiepunt Punt (STIP):
Voor alle vragen over inschrijven voor cursussen, werkgroepen en tentamens, onduidelijkheid over zalen of tijdstippen van onderwijs, Brightspace, etc.:

Studieadviseurs:
Voor vragen en bijvoorbeeld studieplanning

  • Voor keuzevakken bachelor:

Drs. Esther Marsman, E: esther.marsman@ru.nl
Afspraak: via STIP, zie hierboven

  • Voor keuzevakken master, pre-master, hbo-minoren:

Drs. Eefje Derix, E: eefje.derix@mru.nl (tot zomervakantie 2021)

Roxanne Vos MSc., E: studieadviseur-mastercw@ru.nl (vanaf studiejaar 2021-2022)

Afspraak: via STIP, zie hierboven

Toelatingscommissie Communicatiewetenschap:

Voor ondertekening toelatingsverklaring als bijvakker aan de Radboud Universiteit en voor verzoeken tot toelating tot hbo-minor en voorbereidende minor kun je terecht bij de toelatingscommissie (dus niet de examencommissie):