Zoek in de site...

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut beschrijft de rechtspositie, de rechten en plichten van studenten en rechtsbescherming van studenten aan de hand van vragen en een antwoord op hoofdlijnen. Het College van Bestuur stelt het Studentenstatuut jaarlijks vast.

Het volledige Studentenstatuut en meer informatie hierover is hier te lezen.