Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Studenten met een HBO- of WO-bachelordiploma kunnen door de toelatingscommissie Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie (CAOS) worden toegelaten tot het 1-jarige pre-masterprogramma (voor HBO) of eventuee tot de verkorte pre-master (voor WO).

Om toegelaten te kunnen worden tot de pre-master moet voldaan worden aan een aantal vereisten. Studenten moeten in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelordiploma. Daarnaast moet voldaan zijn aan een statistiek- en Engelse taaleis. Op de site van de master ADS staat de volledige toelatingsprocedure beschreven.


Vrijstellingen

Wanneer je denkt dat je een onderdeel elders al behaald hebt, kun je een beargumenteerd en met bewijs omkleed verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie via examencommissie_caos@maw.ru.nl.