Zoek in de site...

Pre-masterprogramma Onderwijswetenschappen

Het pre-masterprogramma Onderwijswetenschappen bestaat uit een programma van twee jaar. Verlenging van de pre-master is uitsluitend mogelijk na toestemming van de examencommissie (zie OER).

Studieprogramma

Kijk voor een overzicht van de opbouw en invulling van het programma op: Schematisch overzicht premasterprogramma
Voor informatie per cursus kijk naar: Overzicht cursussen.

Onderdelen pre-masterprogramma Onderwijswetenschappen

 • ​Academische vaardigheden pre-master (4 EC)
 • Analyse 1 (4 EC)
 • Analyse 2 (4 EC)
 • Analyse 3 of Data Analysis (4 EC)
 • Cognitieve en taalontwikkeling (4 EC)
 • Inleiding Onderwijswetenschappen (4 EC)
 • Inleiding Wetenschappelijk onderzoek (4 EC)
 • Kwaliteit van onderwijs (4 EC)
 • Leren en instructie (4 EC)
 • Onderwijs en pedagogiek (4 EC)
 • Psychometrie en besliskunde (4 EC)
 • Pre-masterscriptie (4 EC)
 • Sociaal culturele context (4 EC)
 • Vormgeven van onderwijs (4 EC)
 • Wetenschapsfilosofie (4 EC)
  Totaal: 60 EC