Studieadviseurs

Wat doet een studieadviseur?

Je kunt een afspraak maken bij een studieadviseur als je iets wilt bespreken over je studie. Dat kan een inhoudelijke vraag zijn, bijvoorbeeld over het samenstellen van je minor of masterprogramma, of een vraag over persoonlijke omstandigheden.

Voorbeelden van wat je met een studieadviseur kunt bespreken:

  • algemene informatie over de opleidingen en opleidingseisen
  • advies bij studiekeuze en/of verandering van studie
  • samenstelling van het studieprogramma en minorkeuze
  • ondersteuning bij studieplanning
  • signaleren van en ondersteuning bij het oplossen van (persoonlijke) problemen die van invloed zijn op de studievoortgang
  • bijdragen aan de oplossing van klachten van studenten
  • advies in geval van studievertraging
  • bemiddeling tussen student en docent
  • voorlichting over beroepsmogelijkheden

Indien nodig kan de studieadviseur je doorverwijzen naar andere personen of instanties (docenten, studentenpsycholoog, studentendecaan, etc.).

Een gesprek met een studieadviseur is altijd vertrouwelijk. Er wordt alleen met derden gesproken wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Contact

Afspraak maken

Als je een afspraak met een van de studieadviseurs wilt maken, zorg er dan voor dat je op de afsprakensite van de studiegids van het collegejaar 2023 komt. Als je automatisch wordt geleid naar de studiegids van 2022, is het zaak je cache te legen en de browsergeschiedenis te wissen.

Je kunt ervoor kiezen om een afspraak te maken op de Campus of via digitaal.