Informatie 2022-2023

Fysiek onderwijs voor alle jaren en groepen

We gaan weer volledig over op fysiek onderwijs. Dat betekent dat er geen hybride onderwijs meer gegeven zal  worden. Ook worden colleges niet meer live gestreamd of opgenomen via weblectures. Uitzondering zijn de colleges van de premaster Filosofie en Religiewetenschappen waar wel weblectures van beschikbaar worden gesteld.

Heb je corona of andere beperkingen/omstandigheden waardoor je langere tijd geen college kunt volgen? Benader niet zelf je docent, maar meld deze bijzondere omstandigheden bij de studieadviseur of studentendecaan. Zij zullen zorgen voor een advies of maatregelen op maat.

Tentamens op de campus

Ook de tentamens vinden allemaal op de campus plaats .

Tweede semester 2022-2023

Om studenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op de hertentamens van periode 4/semester 2 in het studiejaar 2022-2023 heeft de faculteit het jaarrooster voor FTR enigszins aangepast in het 2e semester.

  • In het B1 zal een week eerder gestart worden met de tentamens van periode 4 (week 23, 5-9 juni).
  • Voor B2, B3 en de (pre)Master vakken zullen de colleges van periode 3 een week eerder starten (week 14, 3-7 april).

Het nieuwe jaarrooster zal in de studiegids 2022-2023 worden opgenomen die begin juli gepubliceerd is.

Reguliere aanwezigheidsplicht

De reguliere aanwezigheidsplicht van 80% voor werkgroepen en practica gaat weer gelden (conform de OER, artikel 10 lid 4). Check dus goed hoeveel colleges je uiterlijk mag missen om de cursus te kunnen afronden.

Versoepelde toelatingseisen tot master

De speciale regeling met versoepelde toelatingseisen voor bachelorstudenten tot de master geldt niet meer voor komend collegejaar. De al in de OER opgenomen uitzonderingsregel met betrekking tot doorstroom van bachelor naar master blijft wel bestaan. Die houdt in dat je ten minste 160 EC van je bachelor moet hebben behaald en je bacheloreindwerkstuk moet hebben afgerond. Dien voor eerdere toelating tot het masteronderwijs een verzoek bij de examencommissie in (zie de studiegids).

Voor pre-master studenten geldt dat je één vak van ten hoogste 5 EC open mag hebben staan voor toelating tot de master, m.u.v. de vaardighedenvakken. Ook moet je je pre-master vóór 1-9-2023 hebben afgerond.

Digitaal toetsen

In het studiejaar 2022-2023 gaan we het digitaal toetsen uitbreiden. In dit studiejaar zullen de cursussen van de pre-master Filosofie en Religiewetenschappen zoveel mogelijk digitaal en anoniem worden afgenomen. Zie voor meer informatie: https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/studiefaciliteiten/digitaal-toetsen/

Geen generieke regelingen voor vertraagde studenten

Heb je vertraging opgelopen in je studie? Maak een nieuwe studieplanning via de studieadviseur. Voor eventuele individuele uitzonderingen ga je naar de examencommissie.