HBO-minor of bijvakken

Ben je een student van het hbo? En wil je bij de Radboud Universiteit een minor doen? Kijk dan hier om te zien welke stappen je moet volgen om je in te schrijven.

Ben je een student aan een andere universiteit?

Dan schrijf je je in als bijvakstudent bij de RU. Als bijvakstudent volg je één of meerdere losse cursussen, of een minor. Informeer altijd eerst bij de betreffende opleiding of je aan de voorwaarden voldoet om de cursus(sen) te mogen volgen. Vervolgens kun je de inschrijving als student bij de Radboud Universiteit regelen.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:

  1. Vul het formulier "Verzoek tot inschrijving als Bijvak" in. 
    Kies op ru.nl/formulierenhet juiste formulier (bachelor, master).
  2. Het formulier moet door de examencommissie ondertekend worden. Je kunt hiervoor terecht bij het STIP: stuur het ingevulde formulier, inclusief een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs, naar stip@ftr.ru.nl
  3. Zorg voor een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC): aan te vragen bij de eigen instelling (een bewijs van inschrijving is niet voldoende!). Een BBC is alleen aan te vragen wanneer je bent ingeschreven. De eigen instelling stuurt dit dan door naar de centrale studentenadministratie van de RU. Je hoeft het BBC dus niet zelf toe te voegen bij het bijvakformulier!