Verkort programma Theologie

Het programma omvat 120 EC en bestaat voor 90 EC uit verplichte majorcursussen en voor 30 EC uit minorcursussen die je in het tweede jaar zelf mag kiezen. Als je Theologie als tweede studie doet, kun je de minorruimte bij Theologie invullen met cursussen van je eerste opleiding.  Je sluit de opleiding af met het schrijven van het bachelorwerkstuk.