Verkort programma Theologie jaar 1

  • Theologische cursussen (50 EC)
  • Cursussen vaardigheid (10 EC)
Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 Pastoraaltheologie I FTR-THBA109 5
1 Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
1 Grieks FTR-THBA201 5
1 Exegesis of the Old and New Testament FTR-THBA101 5
1 Liturgiewetenschap FTR-THBA200 5
1 Academische vaardigheden FTR-RTBA101 5
Semester 2 Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
2 Methoden van religieonderzoek 1 FTR-RTBA102 5
2 Hedendaags christendom FTR-THBA100 5
2 Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
2 Exegesis of the New Testament FTR-THBA203 5
2 Dogmatiek I FTR-THBA105 5
Totaal 60

Vrijstelling talenonderwijs

Een basispakket Hebreeuws en Grieks maakt deel uit van het reguliere onderwijsprogramma in de bachelor. Als je Grieks en Latijn in je vwo-eindexamenpakket had dan kun je voor (een aantal) van deze programmaonderdelen vrijstellingen krijgen. Dien hiervoor een aanvraag in bij de examencommissie. Het verplichte talenpakket bestaat uit een cursus Grieks van 5 EC in het eerste jaar en een cursus Hebreeuws van 5 EC in het tweede jaar.

Overgangsregelingen

Met betrekking tot het nieuwe verkorte programma per 2022-2023 geldt maatwerk per student wat betreft overgangsregelingen.