Werkplaats eindwerkstuk bachelor/pre-master

Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kun je op basis van beperkt zelfstandig uitgevoerd onderzoek volgens de geldende academische eisen op bachelorniveau een wetenschappelijke verhandeling schrijven;
  • kun je op een juiste wijze de producten van andere studenten becommentariëren en van feedback voorzien;
  • kun je over de belangrijkste resultaten van je onderzoek op een heldere wijze mondeling communiceren met medestudenten en docenten.

Inhoud

Tijdens de werkplaats word je stap voor stap begeleid bij het schrijven van je bachelor eindwerkstuk. Onder leiding van een docent kom je gedurende het tweede semester enkele keren met een beperkte groep medestudenten bijeen en krijg je hulp bij het formuleren en het aanscherpen van je vraagstelling, het uitvoeren van je onderzoek en het rapporteren hierover. Daartoe dien je tijdens iedere bijeenkomst kort verslag te doen van je vorderingen en dien je teksten in wording ter lezing voor te leggen aan je medestudenten en docent. Van je medestudenten en docent ontvang je iedere bijeenkomst dan feedback en commentaar op je teksten op basis waarvan je vervolgens weer verder kunt werken aan je eindwerkstuk.

Voor het Eindwerkstuk kun je je via Osiris inschrijven voor de volgende werkplaatsen:

Tekst als toetssteen FTR-RTBA350-BJC
Religieuze identiteit, communicatie en cohesie FTR-RTBA350-EPR
Verdachte gelovigen FTR-RTBA350-GCH
Religieus-etnische grenzen en grensoverschrijdingen FTR-RTBA350-IST
Secularisering en sacralisering FTR-RTBA350-SYR
Geleefde Religie FTR-RTBA350-VGW
Early Christianity in dialogue with the 21st century FTR-RTBA350-OCH

Vergeet niet je ook in te schrijven voor het Eindwerkstuk zelf:

Bachelor en verkort programma Religie, Politiek en Samenleving FTR-RSBA350
Bachelor en verkort programma Islam, Politiek en Samenleving FTR-RSBA350
Bachelor en verkort programma Theologie FTR-THBA350
Pre-master Religiestudies incl. Islam FTR-RSPM150
Pre-master Theologie FTR-THPM150
Pre-master Orthodox Christianity FTR-RSPMO108