Bachelordiploma

Aanvraag bachelordiploma

  1. Lever je bachelorwerkstuk in in Brightspace. Bij de diploma-aanvraag hoef je het werkstuk niet bij te voegen.
  2. Vraag je bachelordiploma aan.

Na het indienen van je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging van je afstudeeraanvraag. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met het STIP om te controleren of je aanvraag is binnengekomen.

Diploma-uitreiking

Om deel te nemen aan een uitreiking dienen je afstudeeraanvraag én alle behaalde resultaten minimaal zes weken van tevoren bij het STIP bekend te zijn.

Van Diploma Services ontvang je uiterlijk 7 dagen van tevoren een uitnodiging met alle informatie over de uitreiking. Heb je deze dan nog niet ontvangen, neem dan contact op met het STIP.

Wil je geen gebruik maken van de uitreiking, dan kun je dit in het aanvraagformulier aangeven. Je kunt dan, na bericht van Diploma Services, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie aan de Houtlaan 4.