FTR keuze-minoren

Alle bacheloropleidingen van de FTR kennen een minorruimte in B2 en/of B3 van 45 EC. Twee minoren van elk 15 EC kun je zelf kiezen, de FTR-minor van 15 EC is verplicht.

Als je een verkort programma volgt, kies je in je tweede jaar twee minoren van elk 15 EC. De FTR minor is dan niet verplicht.

Minoren FTR op alfabetische volgorde

Minor Semester 1 Semester 2 Toegankelijk voor
Abrahamitische godsdiensten X Iedereen
Arabische taalverwerving X X Iedereen
Buitenland minor Cairo/Rabat X Studenten Islamstudies*
Ecology and Sustainability (PPS) X Iedereen
Edges of Europe (PPS) X Iedereen
Educatieve minor naar keuze naar keuze Studenten RW
Thinking Across Continents (PPS) X Iedereen
Filosofie: De mens X Iedereen (geen Fil.)
Filosofie: Helder denken X Iedereen (geen Fil.)
Filosofie: Kennis en handelen X Iedereen (geen Fil.)
Filosofie: Waarheid en taal X

Iedereen (geen Fil.)

The Digital Revolution (PPS) X Iedereen
The Future of Democracy (PPS) X Iedereen
Gender and Intersectionality 1 X Iedereen
Gender and Intersectionality 2 X Iedereen
Geschiedenis en Praktijk van het Christendom X Iedereen
Global Justice and Human Rights (PPS) X Iedereen
Hedendaagse christelijke theologie X Iedereen
Identity and Exclusion (PPS) X Iedereen
Islam X evt. sem. 2 Iedereen
Leben, Kultur und Krise (PPS) X iedereen
MENA (PPS) X Iedereen
Midden-Oosten en islam X Iedereen
Orthodox Christianity (30 EC) X X Iedereen
Orthodox Christianity (15 EC) X afhankelijk  van keuze  ook sem 2 Iedereen
Religieuze identiteit en ethiek X X Iedereen
Religiewetenschappen X Iedereen
Religie vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief X X Iedereen
Religious Contacts and Conflicts (PPS) X Iedereen
Science and Society (PPS) X Iedereen
Society and the Individual (PPS) X Iedereen
Stageminor naar keuze naar keuze 3e jaars FTR-studenten
The Dynamics of Social Complexity (PPS) X Iedereen
The Making of Human (PPS) X Iedereen
Verdieping in de Arabische taal X Afhankelijk van keuze Studenten die de drie inleidende Arabisch cursussen uit het B1 hebben behaald
Wellbeing and Society X X Iedereen
Vrije minor Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit (in Nederland of in het buitenland). 
Een vrije minor moet vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie (FIL/THRW) van de bacheloropleiding waarin je gaat afstuderen.

* Om deze minor te volgen moet je de cursussen Arabisch uit het B1 hebben behaald en hebben deelgenomen aan de drie cursussen Arabisch uit het B2.