Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkort traject

Cohort 2021-2022 en cohort 2022-2023

Cohort 2021-2022

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (20 EC in jaar 1)

In het eerste semester:

1.    Comparative Religious Studies

2.     Seminar Religious Studies

3.    Seminar Hebrew

4.     Seminar Philosophy of Religion

5.     Empirical Religious Studies

6.   Geschiedenis van het Christendom
1.     FTR-RSMAR100

2.     FTR-THMA207

3.     FTR-THMA101

4.     FTR-THMA108

5.     FTR-RSMAR101

6.     FTR-RSMAR104

10

X

X

In het tweede semester:

1.     Textual Sources Judaism & Christianity

2.     Christian Spirituality

3.     Spirituality and Mysticism in the Modern Age

4.     Canon Law

5.     Missiology

6.     Biblical Exegesis

7.     History of Church and Theology
1.     FTR-RSMAR102

2.     FTR-RSMAR103

3.     FTR-THMA109

4.     FTR-THMA150-4

5.     FTR-THMA150-8

6.     FTR-THMA104

7.     FTR-THMA106

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X X

Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-04

2

X

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-21

3

X

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Onderwijs in filosofie en levensbeschouwing

FTR-EDU100

6

X

X

Praktijklijn

Begeleide stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Begeleide stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA11

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA12

2

X X

Totaal

60

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 ec in jaar 2)

In het eerste semester:

 1. Comparative Religious Studies
 2. Seminar Religious Studies
 3. Seminar Hebrew
 4. Seminar Philosophy of Religion
 5. Empirical Religious Studies
 6. Geschiedenis van het Christendom


1. FTR-RSMAR1002. FTR-THMA207


3. FTR-THMA101


4. FTR-THMA108

5. FTR-RSMAR101

6. FTR-RSMAR104

10

X

X

In het tweede semester:

 1. Textual Sources Judaism & Christianity
 2. Christian Spirituality
 3. Spirituality and Mysticism in the Modern Age
 4. Canon Law
 5. Missiology
 6. Biblical Exegesis
 7. History of Church and Theology
1. FTR-RSMAR1022. FTR-RSMAR103


3. FTR-THMA1094. FTR-THMA150-4

5. FTR-THMA150-8
6. FTR-THMA104

7. FTR-THMA106

10 X X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar twee)

Leren en instructie 4: Leren innoveren in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Verdiepingsthema 1

RDA-MA2-20

1

X
Verdiepingsthema 2

RDA-MA2-15

1

X

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

FTR-EDU150

20

X

X

X

X

Praktijklijn

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal

60

Verkort traject:

22-23 Filosofie en Godsdienst & Levensbeschouwing - Traject A