Inschrijven (her)tentamens

De (her)tentamenperiodes vinden viermaal per jaar plaats volgens de facultaire jaarindeling

Om deel te nemen aan het tentamen moet je ingeschreven staan in Osiris. Bij de meeste cursussen ben je automatisch ingeschreven voor het tentamen als je je inschrijft voor de cursus. Maar controleer altijd in Osiris of je voor een tentamen(gelegenheid) bent ingeschreven, anders kan je niet deelnemen. Hieronder vind je per tentamendatum de uiterlijke inschrijfdatum.

Inschrijfdeadlines periode 4 NE uitgebreid

Heb je problemen met je inschrijving? Neem contact op met het studenten informatiepunt (STIP) van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Huisregels & bijzondere voorzieningen

  • Begin goed voorbereid aan je tentamen en zorg dat je op de hoogte bent van alle geldende regels.
  • Heb je op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking extra voorzieningen nodig om goed te kunnen studeren, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij dyslectie voor tentamens? Dan kun je gebruikmaken van bijzondere voorzieningen. Wanneer je gebruik maakt van bijzondere voorzieningen, controleer dan altijd of je hier correct voor bent geregistreerd.

Inschrijven voor herkansingen

Wil je deelnemen aan de tweede gelegenheid van een tentamen, dan moet je je zelf tijdig via Osiris inschrijven. Dat kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum. Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen wanneer je je hebt ingeschreven.

Tentamengelegenheden per studiejaar

Alle tentamens hebben twee tentamengelegenheden per studiejaar. Als je enkel gebruik maakt van de tweede tentamengelegenheid is dit ook je enige gelegenheid!

Afmelden voor cursussen en tentamens

Neem je niet deel aan het tentamen? Meld je dan uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum af via Osiris.