Zoek in de site...

Cursussen jaar 2

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 2 van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER BMW.

Voor een overzicht van de (na)-inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Biomedische wetenschappen jaar 2, semester 3
Naam onderwijseenheid Osiris code
Mechanismen gezondheid en ziekte, levensfasen & nieuwvorming MED-B2MGZK5
Mechanismen gezondheid en ziekte, beweging & stroming MED-B2MGZK6
Research, derde semester MED-B2RS3
Context, science and innovation, derde semester MED-B2CSIS3
Context, science and innovation, Scientific research proposal (Project jaar 2) MED-B2CSIP
Professionaliteit, derde semester MED-B2PFS3
Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2* MED-Kxxxxx (vul in plaats van xx de code van de VKO- cursus in)

*Voor VKO gelden andere inschrijftermijnen.

Cursussen Biomedische wetenschappen jaar 2, semester 4
Naam onderwijseenheid Osiris code
Mechanismen gezondheid en ziekte, afsluitend tentamen* MED-B2MGZ
Research, vierde semester, Biomedical evidence in practice MED-B2RK7
Research, vierde semester, Research in personalized healthcare MED-B2RK8
Professionaliteit, vierde semester MED-B2PFS4
Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2** MED-Kxxxxx (vul in plaats van xx de code van de VKO- cursus in)

*MED-B2MGZ
Aan de cursus: mechanismen gezondheid en ziekte (MGZ), afsluitend tentamen, MED-B2MGZ is geen onderwijs verbonden. Dit is alleen een toets, meld je aan voor de cursus zodat je automatisch voor alle deeltoetsen wordt ingeschreven! Zie ook toetsinschrijving.

** Voor VKO gelden andere inschrijftermijnen