Zoek in de site...

Herhalen van cursussen

Wil je cursussen uit voorgaande jaren herhalen, dan meld je je hiervoor aan in Osiris.

In MyTimetable kun je het onderwijsrooster inzien. Je sluit aan bij het onderwijs dat bij jouw rooster past. Zie hiervoor ook het kopje ‘My Timetable- Onderwijs Herhalen’ in de studiegids.

Voor een deel van het onderwijs gelden aanvullende regels als herhaler:

  • Wanneer je je als herhaler inschrijft voor een cursus, zorg er dan voor dat je je dan uitschrijft voor de deeltoetsen waar je al eerder een voldoende voor hebt gehaald.
  • Groepsopdrachten: wanneer je onderwijs herhaalt waarin groepsopdrachten voorkomen, neem dan contact op met de coördinator van de cursus om af te stemmen over waar je bij aansluit.
  • Wanneer je onderwijs en/of een toets herhaalt van een voorgaand studiejaar en je hebt je hiervoor aangemeld via Osiris, krijg je doorgaans automatisch toegang tot de betreffende Brightspace course van dat onderwijs. Mocht je onverhoopt toch geen toegang hebben, dan kun je een Topdesk bericht (FMW-producenten) sturen. In dat geval zorgt de organisatie ervoor dat je toegevoegd wordt aan de course.