Zoek in de site...

Ingangseisen voor cursussen

Soms heeft een cursus ingangseisen waaraan je moet voldoen voordat je mag deelnemen. Deze ingangseisen staan vermeld bij de cursusinformatie in Osiris of in de OER van je opleiding. Als een cursus ingangseisen heeft en je voldoet hier niet aan, dan krijg je een melding tijdens je inschrijving en lukt het niet om deze te bevestigen.

Voor de cursussen MED-B3BOS, MED-B3PFS5B en MED-B3PFS6B worden de ingangseisen achteraf gecontroleerd. Ook als je niet aan de eisen voldoet, zal Osiris je toch toelaten. Houd er rekening mee dat het kan zijn dat je wordt opgeroepen door de studieadviseur over deelname aan het onderwijs .

Verder kan het zo zijn dat je op het moment dat je je aan wilt melden voor onderwijs met ingangseisen, nog niet alle uitslagen verwerkt zijn in Osiris. Gevolg is dan dat aanmelden niet lukt. In dat geval dien je je op een later moment (wanneer alle uitslagen verwerkt zijn) aan te melden.

In onderstaande tabel zijn alle ingangseisen voor de cursussen van de opleiding Biomedische Wetenschappen (jaar 1 t/m 3) te vinden. Vanwege COVID-19 zijn de eisen met betrekking tot het BSA aangepast. Het gaat om:

  • Voor 1e-jaars bachelorstudenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde geldt dat ze voor 31 augustus 2022 geen 42 maar 35,5 EC moeten hebben behaald om een positief BSA te krijgen en zodoende door te kunnen stromen naar jaar 2.
  • Studenten die vorig studiejaar een aangehouden advies hebben gekregen, moeten i.p.v. 60 EC nu 53,5 EC uit jaar 1 behalen.

Cursuscode

Ingangseisen voor volgen onderwijs studiejaar 2022-2023

Ingangseisen voor deelname/krijgen uitslag van tentamen

MED-B3PFS5B

Student heeft behaald:

- Alle onderdelen van jaar 1 (60 EC)

- Tenminste 40 EC van de overige bacheloronderdelen

De student heeft deelgenomen aan het tentamen MED-B2PFS4. De student heeft het tentamen MED-B2PFS3 behaald.

MED-B3PFS6B

Student heeft behaald:

- Alle onderdelen van jaar 1 (60 EC)

- Tenminste 40 EC van de overige bacheloronderdelen

MED-B3PFS6B: De student heeft het tentamen MED-B3PFS5B behaald.

MED-B3BOS

Student heeft behaald:

- Alle onderdelen van jaar 1 (60 EC)

- Tenminste 40 EC van de overige bacheloronderdelen en er is een door de Examencommissie goedgekeurd stagevoorstel

Student heeft behaald:

- Alle onderdelen van jaar 1 (60 EC)

- Tenminste 40 EC van de overige bacheloronderdelen  en er is een door de Examencommissie goedgekeurd stagevoorstel