Zoek in de site...

Toetsinschrijving

Aanmelden

Je schrijft je via Osiris in voor het onderwijs en het bijbehorende tentamen, tenzij in de OER anders is aangegeven. Inschrijving voor het reguliere onderwijs omvat inschrijving voor alle toetsen en opdrachten die deel uitmaken van het tentamen (eerste gelegenheid).

Let op! Er zijn uitzonderingen:

Opleiding

Jaar

Cursuscode

Bijzonderheid

BMW; GNK

Jaar 2 en 3

MED-K** (VKO cursussen)

De (hertoets) datum in Osiris kan afwijken van de daadwerkelijke toetsdatum. De daadwerkelijke toetsdatum is in overleg met de coördinator.

In geval van hertentamens (2e gelegenheid of 1e/2e gelegenheid in het volgend studiejaar) dien je je uiterlijk 5 werkdagen voor de toetsdatum via Osiris in te schrijven, tenzij in de OER een andere wijze en/of termijn voor aanmelden is bepaald.

Zie voor uitgebreide informatie over toetsinschrijvingen en een overzicht van alle toetsen per kwartaal de Brightspacecourse 2022 Toetsing bachelor.

Afmelden                                                                                                                                                                                  Afmelden voor een toets kan tot 5 werkdagen voor de datum via Osiris. Je schrijft je uit voor de toets in Osiris. In geval van onvoorziene omstandigheden vlak voor de toets dien je een afmelding te versturen door middel van een e-Stip bericht naar de afdeling toetsing onderwijscoördinatie.