Zoek in de site...

Algemene afspraken en gedragsregels

Huisreglement/gedragsregels

Studenten dienen zich aan onderstaande gedragsregels te houden.

Algemeen:

  • Er worden geen video-, foto- of geluidsopnames gemaakt tijdens onderwijs.
  • Studenten hebben zich te allen tijde te houden aan het beroepsgeheim met betrekking tot de in de opleiding verstrekte gegevens over patiënten.
  • Beperk het telefoongebruik: telefoongeluid altijd uit, géén telefoongesprekken tijdens onderwijs!
  • E-mailcontact met de docenten wordt gelegd via RU-studentenmail en op respectvolle wijze.
  • Tijdens een hoorcollege is iedereen stil. Studenten moeten elkaar leren aanspreken op onfatsoenlijk gedrag. Docenten mogen studenten ook gericht aanspreken.
  • Studenten komen op tijd.
  • Studenten worden erop gewezen dat het van weinig respect getuigt tegenover de docent om voor het einde al spullen in te pakken, tafels in te klappen etc.

De patiëntendemonstraties:

Na afloop mag er door studenten geapplaudisseerd worden als blijk van waardering.

Tijdens patiëntendemonstratie wordt er niet gegeten en gedronken.

Het computer ondersteunend onderwijs (COO):

Studenten die geen onderwijs volgen tijdens COO's moeten de onderwijsruimte verlaten.

Werkgroepen en Responsiecolleges:

De studenten hebben zich voorbereid en hebben een actieve studiehouding. Er wordt niet gegeten tijdens responsiecolleges.

ICT voorzieningen:

Het Radboudumc heeft meerdere ICT voorzieningen waarmee de student te maken krijgt: Osiris, het studentenportaal, het studentenwebdossier, de onderwijs-pc's en Brightspace. Een groot deel van de studiezaken kan de student regelen en bekijken met hulp van deze voorzieningen. Naast deze voorzieningen om de studiezaken te regelen en te bekijken, worden studenten geacht hun eigen device (laptop, tablet, ipad, smartphone etc.) mee te nemen naar het onderwijs.

Onderwijslocaties:

Het contactonderwijs vindt hoofdzakelijk plaats op het terrein van het Radboudumc, waaronder met name het Studiecentrum Medische Wetenschappen (Geert Grooteplein 21). Plattegronden van de gebouwen met daarin de onderwijsruimtes vind je hier: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/onderwijsruimtes/onderwijsruimtes