Zoek in de site...

Biomedische Wetenschappen Jaar 3

Derdejaars Biomedische Wetenschappen hebben geen coachgroepnummer nodig voor het opzoeken van hun rooster. Hieronder volgt de werkwijze voor derdejaars studenten om de roosters van de Minoren/KOBA's op te zoeken:

Minoren

Kies

+ Rooster toevoegen

Vak

Filter in

Vakrooster toevoegen (onder 2022/23)

Op afdeling: Bachelor GNK/BMW

Op studieprogramma:

BMW - Jaar 3 - Minoren

Vink aan

Jouw minoren

Klik op

Roosters toevoegen

Groene balk verschijnt

KOBA, B3WI

Kies

+ Rooster toevoegen

Vak

Filter in

Vakrooster toevoegen (onder 2022/23)

Op afdeling: Bachelor GNK/BMW

Op studieprogramma:

BMW - Jaar 3 - B3KOx, B3WI, B3WR

Vink aan

Jouw KOBA en B3WI

Klik op

Roosters toevoegen

Groene balk verschijnt