Zoek in de site...

Overzicht Biomedische Wetenschappen jaar 1

Nadere informatie over inhoud en opbouw van de kwartalen in het eerste studiejaar is beschikbaar in de Studiecatalogus en op Brightspace.

Alle kwartalen worden aangeduid met een Q, bijvoorbeeld: kwartaal 1 is Q1, kwartaal 2 is Q2 etcetera.

Korte beschrijving van de eerste vier kwartalen

De kwartalen in jaar 1 zijn:

Verwondering: een kennismaking en onderdompeling. Je krijgt een inleiding op veel verschillende terreinen.

Nature and Nurture: wat is de rol van erfelijke aanleg (nature) en gezondheidsgedrag (nurture) op de gezondheid van de mens?

Homeostase: hoe zorgt het lichaam ervoor dat alle processen in evenwicht blijven.

Aanval en verdediging: hier leer je over het immuunsysteem. Hoe verdedigt het lichaam zich tegen micro-organismen en hoe verloopt een infectie?

Op de leerlijn Research na volg je bijna al het onderwijs in de kwartalen van het eerste jaar samen met studenten geneeskunde.

taalvaardigheid. Studenten van een Nederlandstalige (specialisatie van een) bacheloropleiding leggen een toets academische taalvaardigheid Nederlands af: de RADAr (Radboud Academic Diagnostic Assessment) Nederlands. Deze toets als 0 EC cursus opgenomen in het programma van je eerste jaar.

Kijk voor meer informatie in de cursusbeschrijving MED-RADAR-NL

Jaar 1
Onderwijseenheid EC's Code
Mechanismen gezondheid en ziekte, inleiding & overzicht 6,5 MED-B1MGZK1
Mechanismen gezondheid en ziekte, nature & nurture 6.5 MED-B1MGZK2
Mechanismen gezondheid en ziekte, homeostase 6,5 MED-B1MGZK3
Mechanismen gezondheid en ziekte, aanval & verdediging 6,5 MED-B1MGZK4
Research, eerste semester 5 MED-B1RES1
Research, tweede semester 5 MED-B1RES2
Context, science and innovation, eerste semester 2,5 MED-B1CSIS1
Context, science and innovation, tweede semester 2,5

MED-B1CSIS2

Context, science and innovation, integratieopdracht jaar 1 6

MED-B1CSIO

Context, science and innovation, innovatieproject jaar 1 9

MED-B1CSIP

Professionaliteit, eerste semester 2

MED-B1PFS1

Professionaliteit, tweede semester 2

MED-B1PFS2

RADAr: Academische taalvaardigheid 0

MED-RADAR-NL

TOTAAL bachelor jaar 1 60