Zoek in de site...

Overzicht Biomedische Wetenschappen jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van specialisatie. De eerste twee kwartalen van het jaar volg je twee minoren naar keuze. In het eerste kwartaal volg je ook keuzeonderwijs gericht op het aanleren van algemene wetenschappelijke vaardigheden. In het tweede kwartaal volg je de module wetenschappelijke integriteit. Zo word je voorbereid op de wetenschappelijke stage van 20 weken die over de laatste twee kwartalen loopt. Tijdens deze stage voer je je eigen onderzoek uit op een afdeling in het Radboudumc.

Jaar 3
Onderwijseenheid EC's Code
Minor 1 12 MED-MINxx
Minor 2 12 MED-MINxx
Keuzevak negende kwartaal 3 MED-B3KOx
Cursus Thinking critically about science (wetenschappelijke integriteit) 3 MED-B3WI
Bacheloronderzoeksstage 27 MED-B3BOS
Bachelor writing 1 MED-B3WR
Professionaliteit, vijfde semester 1

MED-B3PFS5B

Professionaliteit, zesde semester 1

MED-B3PFS6B

TOTAAL bachelor jaar 3 64