Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Duur: 3 jaar (180 EC), alleen in voltijd Start: september Voertaal: Nederlands Titel: Bachelor of Science (BSc) Croho-code (unieke opleidingscode): 56551  Beschikbare plaatsen (numerus fixus): 330

De aanmelddeadline voor het aankomend collegejaar is inmiddels verstreken. Details rondom de selectieprocedure  vind je hier.

Uitgangspunt van de opleiding Geneeskunde is dat je een goede arts of arts-onderzoeker wordt. En daar is een heleboel voor nodig: kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Tijdens je studie ga je hier aan werken. Als student beschouwen we je als een beginnende collega. Je gaat meteen aan de slag in de praktijk, bijvoorbeeld door ontmoetingen met patiënten en zorgverleners. Zo leer je de verbinding te leggen tussen de theorie en praktijk. Het onderwijsaanbod is deels vastgesteld en deels naar eigen keuze in te vullen. De regie heb je dus voor een groot deel zelf in handen. Dit doe je natuurlijk niet zonder hulp van de opleiding. Je maakt vanaf de start deel uit van een groep studenten onder leiding van een coach.

Het studieprogramma is opgebouwd uit kwartalen en ieder kwartaal is inhoudelijk gezien opgebouwd uit een aantal leerlijnen:

Mechanismen van ziekte en gezondheid (samen met Biomedische wetenschappen)
Hierin bestudeer je de onderliggende mechanismen van ziekte en gezondheid op verschillende niveaus: van molecuul, cellen, organen en van individu tot de gehele populatie.

Context, Science and Innovation (samen met Biomedische wetenschappen)
In deze leerlijn ga je aan de slag om vragen uit de gezondheidszorg om te zetten in concrete vraagstellingen en onderzoek. Je leert om te kijken naar de wensen van verschillende belanghebbenden. In teamverband voer je een innovatie- en een wetenschappelijk project uit.

Professionaliteit
Je wordt ingedeeld in een groep van 8 studenten Geneeskunde onder leiding van een coach. In deze groep besteed je aandacht aan je professionele ontwikkeling. Daarnaast heb je regelmatig bijeenkomsten met je learning community, die bestaat uit jouw coachgroep en drie coachgroepen met Geneeskundestudenten. In de learning community bespreek je de voortgang in het bestuderen van de stof en de integratie van de verschillende leerlijnen.

Principes en praktijk van de geneeskunde (alleen Geneeskunde)
In deze leerlijn leer je vaardigheden die specifiek zijn voor geneeskunde zoals communicatieonderwijs, klinisch redeneren maar ook het doen van lichamelijk onderzoek.