Zoek in de site...

Bijzonderheden Klinische Vraagstukken jaar 2 en 3

De cursus voor aanmelding voor klinische vraagstukken cluster ABCD in semester 4 (Q7Q8), semester 5 (Q9Q10) en cluster E in semester 6 (Q11 of Q12) heeft een andere code dan de cursuscode in de OER. Gebruik voor aanmelding voor het onderwijs en de toetsen, de code MED-BKVS.

Aanmelding Klinische vraagstukken Q9Q10

Vanaf collegejaar 2022 is de inschrijving voor de MED-BKVS cursus ook automatisch een inschrijving voor de eerste toetsgelegenheid. De toetsen Klinische Vraagstukken worden elk kwartaal (dus twee keer per semester) aangeboden.

  1. Wanneer je onder het kopje ‘Cursus’ in de zoekbalk (let er goed op dat je studiejaar 2022 aanvinkt), de cursus MED-BKVS invult en aanklikt, kies je allereerst je Cluster. In Q7Q8 is je cluster gekoppeld aan je coachgroepnummer. Volg je in Q7Q8 cluster AB dan volg je in Q9Q10 cluster CD en omgekeerd. Tot slot bevestig je je inschrijving.
  2. Controleer je inschrijving in Osiris student onder ‘Inschrijvingen’, ‘Toon mijn inschrijvingen’ je ziet daar een overzicht van de cursussen en toetsen waarvoor je jezelf hebt ingeschreven.
  3. Wil je alleen een toetsaanmelding doen, dan kun je je tot uiterlijk 5 werkdagenvoor aanvang voor de toets Klinische Vraagstukken aanmelden. Onder het kopje ‘Toets’ vul de cursus MED-BKVS in en kies je het toetsmoment waarvoor je jezelf wilt inschrijven. Je kunt niet deelnemen aan de toets zonder inschrijving via Osiris.

Toetsing

Na deelname aan de toets Klinische Vraagstukken ontvang je een uitslag op jouw laagst nog niet behaalde niveau. Je resultaat wordt automatisch in Osiris verwerkt op de OER codes:
• Klinische vraagstukken, niveau 1 MED-B2KVS1
• Klinische vraagstukken, niveau 2 MED-B2KVS2
• Klinische vraagstukken, niveau 3 MED-B3KVS3
• Klinische vraagstukken, niveau 4 MED-B3KVS4
• Klinische vraagstukken, niveau 5 MED-B3KVS5

Clusterindeling

Vanaf semester 4 (Q7Q8) volgen studenten geneeskunde het onderwijs in twee deelcohorten, namelijk AB en CD. De indeling wordt bepaald door je coachgroepnummer. In onderstaand overzicht kun je zien welk coachgroepnummer bij welk cluster hoort. Deze informatie heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor MED-BKVS. In semester vijf (Q9Q10) dien je dus voor het tegenoverstelde cluster te kiezen dan dat je in semester 4 hebt gevolgd.

Code voor aanmelding Coachgroepnummer Q7/Q8 Clusterindeling
MED-BKVS 1 tot en met 21 AB
MED-BKVS 22 tot en met 45 CD

Groepsindeling cluster E

Cluster E volg je in een roostergroep in plaats van in je coachgroep. Deze groepsindeling zal in de laatste week voor de start van het kwartaal in Osiris zichtbaar worden. Met het nummer van deze roostergroep (dus niet je coachgroepnummer) kun je in My Timetable je rooster opzoeken. Je wordt geplaatst in een roostergroep als je jezelf hebt ingeschreven voor MED-BKVS cluster E klinische vraagstukken en/of voor MED-B3KVH (module E5) klinische vaardigheden. Aanmelden voor onderwijs in Osiris is verplicht om te kunnen deelnemen aan het onderwijs.

Als student Geneeskunde volg je in Q11 of Q12 een klinische minor, cluster E van de klinische vraagstukken (MED-BKVS) en E5 van de klinische vaardigheden (MED-B3KVH). De indeling van je klinische minor bepaalt uiteindelijk ook je indeling in cluster E. Word je ingedeeld in een klinische minor in Q11 dan volg je cluster E en module E5 in Q12 en omgekeerd (zie tabellen).

Code voor aanmelding Onderwijs Kwartaal
MED-MINKxx Klinische minor, indeling door loting Q11
MED-BKVS Klinische vraagstukken Cluster E Q12
MED-B3KVH Klinische vaardigheden Module E5 Q12
Code voor aanmelding Onderwijs Kwartaal
MED-MINKxx Klinische minor, indeling door loting Q12
MED-BKVS Klinische vraagstukken Cluster E Q11
MED-B3KVH Klinische vaardigheden Module E5 Q11

Voor toegang tot cluster E (MED-BKVS) en module E5 (MED-B3KVH) moet je voldoen aan ingangseisen (op het moment van onderwijsinschrijving). Deze ingangseisen vind je hier.

Verwacht je nog niet te voldoen aan ingangseisen meld je dan alleen aan voor klinische minoren in Q11, je wordt dan ingedeeld voor cluster E in Q12 en hebt zo meer mogelijkheden om nog te voldoen aan de ingangseisen. Moet je alleen nog Cluster E KVS en/of module E5 van KVH volgen om je bachelordiploma te halen en wil je dit onderwijs daarom in Q11 volgen, neem dan contact op via een Topdesk bericht (FMW Producenten).