Zoek in de site...

Coachgroepindeling en rooster

De coachgroepindeling wordt in de week voor de start van je opleiding bekend gemaakt in Osiris. Je kunt deze raadplegen via ‘Mijn gegevens’ in het beginscherm. Onder ‘groepen’ zie je tot welke coachgroep je behoort. Met dit groepsnummer kun je je rooster opzoeken in My timetable.

Voor de cursussen die je wilt herhalen (cursussen uit een ander jaar dan het jaar van je coachgroepindeling) krijg je geen groepsindeling. Je kunt het rooster daarvan opzoeken in My timetable en aansluiten bij het onderwijs dat in jouw rooster past. Let op, er zijn uitzonderingen, zie Herhalen van cursussen. Let op: als je als herhaler wilt aansluiten bij een cursus uit een voorgaand studiejaar, dien je je hier voor aan te melden in Osiris!

In principe stroom je door naar coachgroep van het volgende jaar wanneer je voldoet aan de ingangseisen van de bijbehorende cursussen.

Coachgroepindeling geneeskunde

2021-2022

Ingangseisen

2022-2023

Coachgroep jaar 1

Positief BSA in jaar 1

Coachgroep jaar 2

Coachgroep jaar 2

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor tentamen:

- MED-B1PPGSE2

- MED-B1MGZK1

- MED-B1MGZK3

- MED-B1MGZK4

- MED-B1MGZK5

Coachgroep jaar 3

Coachgroep jaar 3

Geen bachelor examen

Coachgroep of begeleidingsgroep jaar 3