Zoek in de site...

Cursussen jaar 3

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 3 van de opleiding Geneeskunde.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER GNK.

Voor een overzicht van de (na)-inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Geneeskunde jaar 3, semester 5
Naam onderwijseenheid Osiris code
Minor vijfde semester (zie de instructiehandleiding)*

MED-MINxx (vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Klinische vraagstukken, cluster ABCD (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken jaar 2 en 3) MED-BKVS
Klinische vaardigheden, derde bachelorjaar MED-B3KVH
Professionaliteit, vijfde semester MED-B3PFS5G
Voortgangstentamen derde bachelorjaar** MED-VTB3

*Voor de Minoren gelden andere inschrijftermijnen.

**Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.

Cursussen Geneeskunde jaar 3, semester 6
Naam onderwijseenheid Osiris code
Klinische minor zesde semester
(zie de inschrijfinstructie)*

MED-MINKxx (vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Klinische vraagstukken, cluster E1 t/m E4 (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken jaar 2 en 3) MED-BKVS
Klinische vaardigheden, module E5, derde bachelorjaar MED-B3KVH
Professionaliteit, zesde semester MED-B3PFS6G
Voortgangstentamen derde bachelorjaar** MED-VTB3

Voor de Klinische minoren gelden andere inschrijftermijnen.
** Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.