Zoek in de site...

Ingangseisen

Soms heeft een cursus ingangseisen waaraan je moet voldoen, op het moment van onderwijsinschrijving, voordat je mag inschrijven/deelnemen. Deze ingangseisen staan vermeld in de OER van je opleiding. Als een cursus ingangseisen heeft en je voldoet hier niet aan, dan krijg je een melding tijdens je inschrijving en lukt het niet om deze te bevestigen.

Verder kan het zo zijn dat je op het moment dat je je aan wilt melden voor onderwijs met ingangseisen, nog niet alle uitslagen verwerkt zijn in Osiris. Gevolg is dan dat aanmelden niet lukt. In dat geval dien je je op een later moment (wanneer alle uitslagen verwerkt zijn) aan te melden.

Denk je zelf dat je toelaatbaar bent maar geeft Osiris aan dat je niet voldoet aan de ingangseisen? Controleer dan de ingangseisen in de OER en in Osiris of je daadwerkelijk aan alle eisen voldaan hebt. Klopt het niet? Neem contact op met onderwijscoördinatie via een Topdesk bericht (FMW-producenten).

In onderstaande tabel zijn alle ingangseisen voor de cursussen van de opleiding Geneeskunde (jaar 1 t/m 3) te vinden. Vanwege COVID-19 zijn de eisen met betrekking tot het BSA aangepast. Het gaat om:

  • Voor eerstejaars bachelorstudenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde geldt dat ze voor 31 augustus 2022 geen 42 maar 35,5 EC moeten hebben behaald om een positief BSA te krijgen en zodoende door te kunnen stromen naar jaar 2.
  • Studenten die vorig studiejaar een aangehouden advies hebben gekregen, moeten i.p.v. 60 EC nu 53,5 EC uit jaar 1 behalen.

Cursuscode

Ingangseisen voor volgen onderwijs studiejaar 2022-2023

Ingangseisen voor deelname/krijgen uitslag van tentamen

MED-BKVS
cluster AB/CD

(Q7/Q8 en Q9/Q10)

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor tentamen:

- MED-B1PPGSE2

- MED-B1MGZK1

- MED-B1MGZK3

- MED-B1MGZK4

- MED-B1MGZK5

Studenten ontvangen een uitslag op het laagste nog niet behaalde niveau. In totaal dient de student minimaal vijf keer deel te nemen aan een Klinische vraagstukken-toets. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van een uitslag op niveau 5

MED-BKVS
cluster E

Voldoende behaald voor:

- MED-BKVS1

- MED-BKVS2

- Alle onderdelen jaar 1 (60 EC)

Studenten ontvangen een uitslag op het laagste nog niet behaalde niveau. In totaal dient de student minimaal vijf keer deel te nemen aan een Klinische vraagstukken-toets. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van een uitslag op niveau 5

MED-B3PFS5G

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor tentamen:

- MED-B1PPGSE2

- MED-B1MGZK1

- MED-B1MGZK3

- MED-B1MGZK4

- MED-B1MGZK5

MED-B3PFS6G

Voldoende behaald voor tentamen:

- MED-KVS1

Student heeft behaald:

- MED-BKVS5

- MED-B3KVH

- MED-MINKxx

MED-B2KVH

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor tentamen:

- MED-B1PPGSE2

- MED-B1MGZK1

- MED-B1MGZK3

- MED-B1MGZK4

- MED-B1MGZK5

Bij de eerste deelname aan het tentamen is deelname aan de verplichte onderwijsonderdelen een voorwaarde. Voor deelname aan de herhaaltoets in hetzelfde studiejaar is onderwijs volgen niet verplicht.

MED-B3KVH

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor tentamen:

- MED-B1PPGSE2

- MED-B1MGZK1

- MED-B1MGZK3

- MED-B1MGZK4

- MED-B1MGZK5

Deelname aan de verplichte onderwijsonderdelen in cluster E is een voorwaarde voor eerste deelname aan het tentamen. Voor deelname aan de herhaaltoets in hetzelfde studiejaar is onderwijs volgen niet verplicht.