Zoek in de site...

Geneeskunde Jaar 3

Geneeskunde Jaar 3

Cluster AB of CD

Kies

+ Rooster toevoegen

Groep

Filter in

Groepsrooster toevoegen ( onder 2022/23)

Op afdeling: Bachelor GNK/BMW

Vink aan

Jouw coachgroepindeling (zie Osiris hiervoor)

Klik op

Roosters toevoegen

Groene balk verschijnt

Rechts in beeld zijn alle cursussen van het studieprogramma zichtbaar en aangevinkt. Door het vinkje weg te halen haal je dat onderwijs uit je rooster.

Minoren

Kies

+ Rooster toevoegen

Vak

Filter in

Vakrooster toevoegen ( onder 2022/23)

Op afdeling: Bachelor GNK/BMW

Op studieprogramma:

GNK - Jaar 3 – Semester 1 Minoren

Vink aan

Jouw minor

Klik op

Roosters toevoegen

Groene balk verschijnt

Het toevoegen van klinische minoren gaat op dezelfde wijze. Deze volg je in de tweede helft van het studiejaar.

LET OP: Wanneer je derdejaars student Geneeskunde bent en het rooster van Cluster E zoekt, is het van belang dat je niet op je coachgroepnummer zoekt, maar op je roostergroepnummer.