Zoek in de site...

Voortgangstoets

De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennis­ontwik­keling gedurende de studie te toetsen. De voortgangstoets wordt aan de opleiding geneeskunde in Nijmegen vier maal per jaar afgeno­men bij alle geneeskundestuden­ten, in respectie­velijk de maanden september/oktober, november/decem­ber, februari/maart en mei/juni.

Informatie over de voortgangstoets is te vinden op ivtg.nl, de landelijke website over de voortgangstoetsing en op het onderwijsdeel van de Radboudumc website.