Zoek in de site...

Overzicht Geneeskunde jaar 2

Levensfasen en nieuwvormingen: groei, ontwikkeling en veroudering maar ook op het ontstaan, de genetica en epidemiologie van kanker.

Beweging en stroming: hart en bloedvaten, het zenuwstelsel, zintuigen en skelet/spieren aan bod.

Klinische kwartalen in Q7 en Q8.

Je leert om klinisch te redeneren in vraagstukken rondom gezondheid en ziekte en je leert bijbehorende vaardigheden. Daarnaast volg je onderwijs uit de lijn CSI.

De eerste 2 kwartalen volg je samen met studenten Biomedische wetenschappen. De laatste 2 kwartalen zijn voornamelijk gericht op klinische vraagstukken, maar er is ook aandacht voor CSI en het wetenschappelijk project dat vrijwel over het gehele tweede jaar loopt. Ook volg je in ieder kwartaal keuzeonderwijs.

Jaar 2
Onderwijseenheid EC's Code
Mechanismen gezondheid en ziekte, levensfasen & nieuwvorming 6,5 MED-B2MGZK5
Mechanismen gezondheid en ziekte, beweging & stroming 6.5 MED-B2MGZK6
Mechanismen gezondheid en ziekte, afsluitend tentamen 3 MED-B2MGZ
Praktijk en principes van de geneeskunde, derde semester 5 MED-B2PPGS3
Klinische vraagstukken, niveau 1 2 MED-B2KVS1
Klinische vraagstukken, niveau 2 4 MED-B2KVS2
Klinische vaardigheden, tweede bachelorjaar 3 MED-B2KVH
Context, science and innovation, derde semester 3

MED-B2CSIS3

Context, science and innovation, vierde semester 5

MED-B1CSI4G

Context, science and innovation, Scientific research proposal (Project jaar 2) 7

MED-B2CSIP

Professionaliteit, derde semester 2

MED-B2PFS3

Professionaliteit, vierde semester 2

MED-B2PFS4

Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2 5

MED-K..

Voortgangstentamen tweede bachelorjaar 2

MED-VTB2

TOTAAL bachelor jaar 2 56