Zoek in de site...

Inschrijving en indeling onderwijs Tandheelkunde

Je kunt je inschrijven voor de cursussen van het eerste semester in de periode van 13 juni 2022 tot en met 10 juli 2022. Instructies kun je vinden via de helpknop in OSIRIS of via deze link.

De tweede inschrijvingsperiode is gepland van 7 november 2022 tot en met 4 december 2022 en betreft het tweede semester.

Voor cursussen die het hele jaar door lopen zoals Professionele Ontwikkeling en de praktijkvakken, schrijf je je tijdens de eerste inschrijfperiode in. Deze inschrijvingen gelden voor het hele studiejaar.

Er is een aantal uitzonderingen waarbij medewerkers Onderwijscoördinatie studenten inschrijven: dit zijn in de eerste plaats de nieuwe eerstejaarsstudenten die in september starten met de bachelor Tandheelkunde. Vanaf het tweede semester gaan zij zich wél zelf inschrijven. Ook de TOVA’s worden voorlopig nog ingeschreven door Onderwijscoördinatie. Hetzelfde geldt tenslotte voor de studenten die nog onder het oude mastercurriculum vallen.

Voor een aantal cursussen gelden ingangseisen. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan door de coronacrisis zal de situatie zich regelmatig voordoen dat studenten zich willen inschrijven voor cursussen waarbij ze nog niet aan de ingangseisen voldoen. Als je verwacht dat je bij aanvang van de cursus wel aan de ingangseisen voldoet, dan kun je je toch inschrijven; Osiris geeft dan een melding dat je op de wachtlijst staat. De examencommissie besluit of je voorwaardelijk wordt toegelaten tot de cursus. Zodra je aan de ingangseisen voldoet, wordt je inschrijving definitief.

Ook voor inschrijving voor het profielonderwijs geldt dat studenten zich moeten inschrijven voor het profiel waarin zij voorlopig zijn ingedeeld. Vervolgens komen zij op een wachtlijst terecht. Na de vergadering van de examencommissie in december waarbij de profielindeling wordt vastgesteld, wordt de inschrijving pas definitief.

Decemberinstromers: studenten die in december verwachten in te stromen bij cursussen van het volgende studiejaar, dienen zich nu al in te schrijven voor de cursussen in die periode.

Let ook op jaarovergangen. Als je in december bent gestart met praktijkcursussen waar een jaar voor staat, dien je je voor de start van het eerste semester van het volgende studiejaar opnieuw in te schrijven voor die cursus.

Inschrijven voor tentamens is niet nodig als je bent ingeschreven voor het onderwijs. Inschrijving voor het onderwijs betekent automatisch inschrijving voor het tentamen. Voor hertentamens moet je je echter wel apart inschrijven in Osiris; dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
Waar de inschrijving voor tentamens of hertentamens afwijkt van bovenstaande of niet van toepassing is, is dit aangegeven in de OER.

Voor meer informatie over inschrijven voor onderwijs en tentamens, verwijzen we naar de Onderwijs- en Examenregeling (OER).


Je rooster beheren in MyTimetable

De roosters worden gepubliceerd in het programma MyTimetable. 
In MyTimetable kun je je persoonlijk rooster gemakkelijk samenstellen vanuit je studieprogramma, de cursussen die je volgt en de groepen met wie je samenwerkt en/of studeert. Voor de cursussen die vallen onder Masterkliniek, AKR en Kliniek jeugd moet je niet de werkelijke cursus opzoeken maar de cursus met weglating van het jaarcijfer: dus MED-M1Ti5k wordt MED-MTi5k etc.

Handleiding MyTimeTable

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Onderwijscoördinatie via de postbus onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl


Aangepast opleidingsprogramma

In geval van ziekte, zwangerschap et cetera (zie voor definiëring van bijzondere omstandigheden artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW) kan er in overleg met de studieadviseur, na raadpleging van de studentendecaan en de opleidingsdirecteur, een aangepast opleidingsprogramma worden opgesteld. Dit aangepaste programma wordt door de studieadviseur gecommuniceerd met bureau Onderwijsroostering die vervolgens zorg draagt voor een correcte verwerking. Aangepaste opleidingsprogramma’s worden frequent geëvalueerd door student en studieadviseur.