Zoek in de site...

Calamiteiteninformatie

Wat te doen bij brand

Handel altijd volgens BABE principe

 • Basiszorg (zorg eerst voor eigen en andermans veiligheid!)
 • Alarmeren (bel (024-36) 55555 en/of activeer een handbrandmelder)
 • Beperken (sluit deuren/ramen en voorkom brand- en rookverspreiding, onderneem evt. een eerste bluspoging)
 • Evacueren (evacueer de afdeling en eventuele niet zelfredzame personen naar veilig gebied of afgesproken verzamelplaats)

Wat te doen bij onwel worden van personen of ongevallen met letsel

 • Wanneer een patiënt (of bezoeker of medewerker) onwel wordt, wordt er direct gebeld naar 5x5, het alarmnummer (024 36) 55555
 • De meldkamer verbindt de oproep middels een driehoekgesprek door naar een rechtstreekse lijn van de ambulancedienst
 • Via de belcomputer (iTel Alert) worden onderstaande personen gealarmeerd:
  • SIP
  • Portier
  • 2 AED telefoons binnen Tandheelkunde

Beheerder van de mobiele AED telefoon hoort een gestandaardiseerd bericht met de aard van de melding en de verdieping van het gebouw. Deze oproep dient op de telefoon te worden bevestigd door op de 1 te drukken. Als je niet kunt komen druk je op de 2 (wordt aangeven tijdens de oproep)

De beheerder van de AED telefoon zorgt ervoor dat er met spoed een AED ter plaatse komt en start BLS