Zoek in de site...

Dagelijks Bestuur Tandheelkunde

In het Radboudumc zijn afdelingen integraal verantwoordelijk voor de resultaten in onderwijs, onderzoek en patiëntzorg, het bijdragen aan synergie en samenwerking, de behaalde productie, een efficiënte logistiek, de financiële resultaten en de persoonlijke prestaties. Zij rapporteren hierover rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.
De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd en bedrijfsleider. Samen vormen zij de afdelingsleiding. Onderling hebben zij de taken verdeeld, waarbij het afdelingshoofd de eindverantwoordelijke is en de afdeling intern en extern vertegenwoordigt. Hij is tevens verantwoordelijk voor de leiding aan en vakontwikkeling van stafleden, de resultaten en inhoudelijke prestaties van de afdeling, de kwaliteit van zorg, het bijdragen aan synergie en samenwerking met andere afdelingen van het Radboudumc en de kwaliteit van het professioneel en inhoudelijk handelen. De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, dat wil zeggen het financieel beleid, het HR-beleid, de logistiek, ICT en andere zaken die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling. Sinds 2018 geeft de afdelingsleiding samen met het MT sturing aan de afdeling. In dit MT zijn de kerntaken onderwijs, zorg en onderzoek vertegenwoordigd.

Samenstelling

prof. dr. H. de Bruyn (afdelingshoofd)

mw. drs. F. van der Heu (bedrijfsleider)

T:

(024) 361 88 24

E:

stafsecretariaat.thk@radboudumc.nl